Analýza českého průmyslu

díky našim expertním průzkumům získáte náskok před konkurencí

Naši expertizu máme podpořenu daty. Na čtvrtletní bázi pro vás realizujeme průzkumy mezi řediteli výrobních podniků, zástupci českých obchodních komor, konfederací a sdružení, akademie a v neposlední řadě i vlády. Analýzy se pravidelně účastní  několik set respondentů a obsahuje přesná data a různé názory na současný stav a budoucí vývoj českého zpracovatelského průmyslu, predikce budoucího vývoje. Zajímají nás i digitální kompetence, digitální zralost a úroveň datové integrace ve výrobě. 


Analýzu českého průmyslu a Barometr českého průmyslu publikujeme čtyřikrát ročně vždy u příležitosti Národního průmyslového summitu a online diskusního pořadu Barometr českého průmyslu. 

Barometr českého průmyslu 2021 IV - Vánoční speciál

Barometr českého průmyslu 2021 IV - Vánoční speciál

Čtvrtý díl pořadu Barometr českého průmyslu se zaměřuje na témata jako finanční a rozpočtová stabilita ČR či nakolik si Česká republika dokáže obhájit své národní zájmy v mezinárodně obchodních vztazích

Barometr českého průmyslu 2021 - III

Barometr českého průmyslu 2021 - III

Třetí díl pořadu Barometr českého průmyslu se zaměřuje na témata jako investiční politika na podporu průmyslu či energetická koncepce vlády.

Analýza českého průmyslu  - 4/2021 

1
Očekávaný vývoj českého průmyslu

Český zpracovatelský průmysl čeká v příštím roce mírný růst ve výši 2,3 %. Zvýšení výkonu nejvýznamnějšího segmentu české ekonomiky by mělo pokračovat i v roce 2023, kdy je očekáváno další zlepšení o jeden procentní bod (celkový růst ve výši 3,5 % oproti roku 2022).

2
Očekávaný vývoj tržeb a tržeb z exportu

Tržby průmyslových firem se v příštím roce zvýší o 4,4 %. Optimističtí jsou zejména ředitelé velkých firem, kteří očekávají tržby o dva procentní body vyšší než ředitelé
malých a středních podniků. Pozitivní trend růstu by měl pokračovat i v roce 2023, kdy ředitelé očekávají zvýšení tržeb svých firem v průměru o 5,4 %.

3
Ziskovost, marže a vývoj cen

Polovina velkých firem (52 %) se bude muset v příštím roce smířit s nižší ziskovostí. Nejvíce ziskovost firmám snižuje negativní vývoj cen komodit, materiálů a energií,
investice naopak firmám nejvíce pomáhá při dosahování ziskovosti vyšší. Naprostá většina firem (84 %) zvýší své ceny, a to v průměru o 9 %.

4
Vývoj zakázek

Polovina firem (44 %) má stejný objem zakázek, který měla ve stejném období minulého roku. Více zakázek má jedna třetina (33 %)společností. Problémy v dodavatelsko–odběratelských řetězcích mají svůj dopad – pětina firem (23 %) uvádí, že kvůli nim nedokáže uspokojit poptávku svých zákazníků včas. Hůře jsou na tom velké firmy, kdy tyto potíže přiznala třetina (30 %) ředitelů.

5
Investiční aktivita výrobních firem

Polovina ředitelů (47 %) potvrzuje důležitost faktu, že bez investic se český průmysl nikam nepohne. Investovat více se chystají zejména malé a střední podniky (58 %) oproti jedné třetině (35 %) velkých firem. Většina ředitelů průmyslových firem (74 %) vnímá růst cen energií jako stimul pro zvýšení investic do environmentálně úspornějších technologií a tři pětiny (62%) nevnímá zvyšování nákladů v této oblasti jako překážku investic do energeticky náročnější digitalizace a automatizace.

6
Realizované investice do Průmyslu 4.0

Při našich rozhovorech s řediteli výrobních firem si pravidelně povídáme o tom, v jakých oblastech Průmyslu 4.0 vidí pro svou společnost potenciál a do jakých nových technologií investují. Aktuální trendy naleznete v této kapitole.

7
Kapacity

Mezi vytížeností jednotlivých firem jsou velké rozdíly. Vytíženost strojních kapacit zůstává s plánovanými prostoji kolem 74 % – firmy mají rezervy. Zde je místo pro větší úroveň digitalizace a automatizace procesů, zejména s ohledem k faktu, že vytíženost lidských kapacit zůstává na vysoké úrovni 90 % a vhodní pracovníci na trhu dlouhodobě nejsou. Přijmout nové zaměstnance by chtěly dvě pětiny firem (41 %).

8
Očekávaná podpora průmyslu od příští vlády

Od vlády průmysl nejvíce čeká větší podporu technických oborů, vyjednání příznivých a reálných podmínek pro ČR v oblasti Green Deal, kvalitní energetickou koncepci, efektivní využití prostředků z Fondu národní obnovy a větší otevřenost vůči zahraničním pracovníkům.

9
Spolupráce mezi průmyslem
a akademickou sférou

S řediteli jsme tradičně probírali i otázky aplikovaného výzkumu a vývoje a možného transferu technologií. Tentokrát jsme se jich ptali, zda mají či připravují vlastní firemní procesy pro udržitelnou spolupráci s akademickou sférou a zda by mohli v této souvislosti sdílet dobré i špatné zkušenosti či konkrétní doporučení.

Záznam diskuse nejnovějšího Barometru českého průmyslu z 10. 12.  2021