Construction Hub

(c) ICE Industrial Services

Dobrovolná spolupráce vede k optimálním výsledkům.

Podobně jako v průmyslu lidskou sílu nahrazují roboty, bude se to pravděpodobně dít i ve stavebnictví. V Brně jsou letos na oboru zedník dva studenti. Není moc mladých lidí, kteří by to chtěli dělat, proto je cílem přesunout je do IT a do pozic operátorů strojů a nechat těžkou práci na strojích. Lidé by měli být obsluhou strojů a v lepším případě jejich tvůrci.
Tomáš Vránek ICE Industrial Services
Autodesk zvažoval členství v různých platformách. Pro vstup do NCS jsme se rozhodli proto, že vidíme dokonalou shodu našich cílů s cíli NCS, zejména v oblasti nasazení moderních informačních technologií pro digitalizaci a automatizaci stavebnictví. Jsme rádi, že jedním z klíčových témat je trvalá udržitelnost. A v neposlední řadě, chápeme NCS jako zastřešující organizaci pro dílčí iniciativy v transformaci stavebnictví.
Patrik Minks Autodesk

Strategické týmy:

Digitální komunikace

Vojtěch Ehlich

Robotizace a automatizace

Marek Zloch 

Materiály a konstrukce

Nikol Žižková 

Návrh a koncept

David Bečkovský

Právní předpisy/ legislativa

Testbedy Stavebnictví 4.0

UCEEB ČVUT | Praha

Antonín Lupíšek

FAV ZČU | Plzeň

Jan Pašek

VŠB |  Ostrava

Iveta Skotnicová

FSV ČVUT | Praha 

Josef Žák

ADMAAS VUT | Brno

Zdenek Krejza

3D Star TUL | Liberec

Petr Zelený 

Výzkum a inovace

Projektové řízení, pomoc s přípravou a realizací projektů VaVaI

V současné době je ČR na startu nových operačních programů:

  1. začíná OP TAK (poskytovatel MPO),

  2. začíná OP JAK (poskytovatel MŠMT) budou vyhlašovány v roce 2023. 

Kontinuálně probíhá národní podpora projektů aplikovaného výzkumu:

  1. TA ČR (BETA 2, ÉTA, GAMA 2, SIGMA, THÉTA, ZÉTA, Národní centra kompetence).

  2. TA ČR resortní programy (DOPRAVA 2020+, PROSTŘEDÍ POR ŽIVOT, TREND).

  3. TA ČR mezinárodní programy a výzvy.

V rámci centra nabízíme:

vyhledání vhodné soutěže

konzultace k soutěžím

sestavení celého týmu, doporučení partnerů

podpora projektového managmentu ve všech životních fázích VaVaI projektů

Projekty VaVaI

Simona Hrachová

Spolupráce s průmyslem, umožní škole poskytnou studentům práci na reálných problémech a zkušenost z prostředí byznysu ještě na škole.
Rostislav Drochytka Fakulta stavební, VUT v Brně
Svaz podnikatelů ve stavebnictví je hrdým partnerem této platformy, ve které vidí nový začátek našeho oboru a záchranné lano z dnešní situace.
Jiří Nouza Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Fórum Stavebnictví 4.0

8. 6. 2022 proběhlo první fórum na téma Lidské zdroje

Zveme vás, abyste se připojili k naší vizi. 

Napište, zavolejte nebo se rovnou zastavte. Jsme, vedle Národního centra Průmyslu 4.0,  součástí CIIRCu - institutu pro průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost.