Národní centrum

Stavebnictví 4.0

Český Institut Informatiky Robotiky a Kybernetiky, ČVUT 

Představenstvo

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., EIMAC z.ú.

Předseda představenstva

Ing. Pavel Havlíček

SUDOP Group a.s.

Místopředseda představenstva

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

 Nadace ABF

Čestný předseda

Ing. Jiří Nouza

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Fakulta stavební VŠB - Technická Univerzita Ostrava

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 

Fakulta stavební ČVUT v Praze

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. 

Fakulta stavební VUT v Brně

Mgr. Zdeněk Veselý, Agentura ČAS

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
ČKAIT

Tomáš Váňa, MBA

Leube Beton s.r.o.

Ing. Tomáš Vránek, MBA, ICE Industrial Services a.s.

Ing. Petr Stejskal

HELUZ  v.o.s.

Ing. Josef Šejnoha

Ředitelství silnic a dálnic ČR


Národní centrum Stavebnictví 4.0
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
České vysoké učení technické v Praze
IČ:68407700
DIČ: CZ68407700

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6

+420 224 354 277
ncs40@cvut.cz