Představenstvo

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., EIMAC z.ú.

Předseda představenstva

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

 Nadace ABF 

Čestný předseda

Ing. Jiří Nouza

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Fakulta stavební VŠB - Technická Univerzita Ostrava

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 

Fakulta stavební ČVUT v Praze

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. 

Fakulta stavební VUT v Brně

Tomáš Váňa

Leube Beton s.r.o.

Pavel Havlíček

SUDOP Group a.s.

Ing. Tomáš Vránek

ICE Industrial Services a.s.

Ing. Petr Stejskal

HELUZ  v.o.s.

Ing. Josef Šejnoha

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Tým

 Radoslav Sovják
ředitel

+420 776 595 587

radoslav.sovjak@cvut.cz

Michal Mára
zástupce ředitele, Testbedy

+420 739 670 750

michal.mara@cvut.cz


Národní centrum Stavebnictví 4.0
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
České vysoké učení technické v Praze
IČ:68407700
DIČ: CZ68407700

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6

+420 224 354 277
ncs40@cvut.cz