Partner 
a průvodce
k úspěchu
vaší firmy 

Jak to děláme?

Především pro malé a střední podniky či startupy jsme připravili služby, které vám pomohou při digitální transformaci. Budeme vaším odborným partnerem a průvodcem v procesu změny.

Klíčové služby

DigiAudit

Digitální strategie by měla být základem digitální transformace každé firmy.  Výchozím bodem pro správně nastavenou strategii je zhodnocení tzv. digitální zralosti podniku. DigiAudit je analýza činností vaší firmy z různých úhlů pohledu a úrovní digitalizace. Vyvinuli jsme unikátní metodiku, díky které získáte orientační přehled a doporučení v této oblasti. Základní test zvládnete online odkudkoli. Přesnější a detailnější analýzu můžete pak realizovat za naší pomoci.

Analýza českého průmyslu

Testbedy
pro Průmysl 4.0

Na čtvrtletní bázi pro vás realizujeme průzkumy mezi řediteli výrobních podniků, zástupci českých obchodních komor, konfederací a sdružení, akademie a v neposlední řadě i vlády.

Analýzy se pravidelně účastní více několik set respondentů a obsahuje přesná data a různé názory na současný stav a budoucí vývoj českého zpracovatelského průmyslu, predikce budoucího vývoje. Zajímají nás i digitální kompetence, digitální zralost a úroveň datové integrace ve výrobě. 

Na vysokých školách, které jsou našimi akademickými partnery, vznikají unikátní testovací prostředí a infrastruktura pro Průmysl 4.0, tzv. testbedy. NCP 4.0 tyto testbedy propojuje s průmyslovými firmami, které si v prostoru digitálního hřiště mohou vyzkoušet nové technologie nebo realizovat konkrétní výzkumný projekt. Důležité je i propojení testbedů samotných, a to jak v rámci České republiky, tak do zahraničí. Testbedy hrají významnou roli v rámci digitálních inovačních hubů.

Konzultace

Zajímá vás naše činnost nebo Průmysl 4.0 a rádi byste se dozvěděli víc? 
Kontaktujte nás a domluvte si schůzku osobně, videokonferencí či po telefonu. 

Co vám můžeme ještě nabídnout?

Orientujeme se
v dotačních programech

Propojujeme
partnery

Podporujeme kolaborativní výzkum 
a společné laboratoře

Organizujeme odborná školení a workshopy na míru

Sbíráme důležitá
data

Pronajímáme školicí a konferenční prostory

Projekty

Jsme součástí několika mezinárodních evropských projektů, které nám umožňují realizovat řadu aktivit a podporovat zavádění digitalizace, zejména do malých a středních podniků. 

Aktuální výzvy

Přehled projektů

Díky aktivnímu přístupu získalo ČVUT v roce 2020 status EIT Manufacturing Hub Česká republika. 
Prostřednictvím NCP 4.0 poskytuje jedinečné propojení akademické a průmyslové sféry s nejmodernější výzkumnou infrastrukturou, kterou nabízí např. Testbed pro Průmysl 4.0. V Testbedu je možné simulovat provozní podmínky podobné jako ve skutečné výrobě. To napomáhá například vytvářet vzdělávací kurzy a programy, které může využívat česká i evropská průmyslová komunita i studenti. NCP 4.0 informuje své partnery o aktivitách EIT-Manufacturing, zejména o těch, kde je možné získat zajímavé dotační prostředky na své inovační aktivity, či o těch, které mají  pro zúčastněné strany vysokou odbornou informační hodnotu.
Tato aktivita získala finanční prostředky z Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie, v rámci programu Horizont 2020, rámcového programu EU pro výzkum a inovace.
Více informací

Hlavním cílem projektu DIH-World je urychlit zavádění vyspělých digitálních technologií evropskými výrobními MSP ve všech odvětvích průmyslu a podporovat je v budování udržitelných konkurenčních výhod a ve vstupu na globální trh.
Vzhledem k ekosystému a kvalitě kontaktů na malé a střední podniky, kterými v NCP 4.0 disponujeme, můžeme fungovat jako vhodný prostředník tohoto projektu pro Českou republiku, a pomoci urychlit zavádění pokročilých digitálních technologií ve zpracovatelském průmyslu tak, aby společnosti zvýšily svou konkurenceschopnost a flexibilitu. Projekt DIH-World pomáhá s financemi, nabízí komparaci se zkušenostmi zahraničních DIHů a zprostředkovává např. přístup k harmonizovaným nástrojům, osvědčeným technologiím, účinným metodikám, spolehlivým znalostem, inteligentním investičním zdrojům, bohatým školícím prostředkům a celkově živému inovačnímu prostředí.
Více informací
Cílem projektu je vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce založené na vzájemném porozumění a zájmech mezi inovativními podniky, akademickými technicky orientovanými pracovišti a globálními průmyslovými hráči.

reg. č.CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008432
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Více informací

Malé a střední podniky představují více než 99% všech podniků v nefinančním obchodním sektoru EU-27 (a Velké Británie) a zároveň potřebují zvýšit konkurenceschopnost v oblasti umělé intelligence. Za tímto účelem jsou zapotřebí nové technologie, metody a nástroje umělé inteligence, které lze účelně využívat a které staví na digitální suverenitě. Cílem projektu DIH4AI, financovaného EU, je podporovat zavádění umělé inteligence v různých sektorech ekonomiky, podporovat společný rozvoj a poskytování ekosystémových, obchodních, technologických a transformačních služeb prostřednictvím udržitelné sítě Center pro digitální inovace.

Více informací