Testbedy 

pro stavebnictví 

(c) ICE Industrial Services

Dobrovolná spolupráce vede k optimálním výsledkům

Strategické týmy:

Digitální komunikace

Vojtěch Ehlich

Robotizace a automatizace

Marek Zloch 

Materiály a konstrukce

Nikol Žižková 

Návrh a koncept

David Bečkovský

Právní předpisy/ legislativa

Testbedy Stavebnictví 4.0

UCEEB ČVUT | Praha

Antonín Lupíšek

FAV ZČU | Plzeň

Jan Pašek

VŠB TU |  Ostrava

Iveta Skotnicová

FSv ČVUT | Praha 

Josef Žák

ADMAS VUT | Brno

Zdeněk Krejza

3D Star TUL | Liberec

Petr Zelený 

Národní síť testbedů v rozhovoru s Michalem Márou

Výzkum a inovace

Projektové řízení, pomoc s přípravou a realizací projektů VaVaI

V současné době je ČR na startu nových operačních programů:

  1. začíná OP TAK (poskytovatel MPO),

  2. začíná OP JAK (poskytovatel MŠMT) budou vyhlašovány v roce 2023. 

Kontinuálně probíhá národní podpora projektů aplikovaného výzkumu:

  1. TA ČR (BETA 2, ÉTA, GAMA 2, SIGMA, THÉTA, ZÉTA, Národní centra kompetence).

  2. TA ČR resortní programy (DOPRAVA 2020+, PROSTŘEDÍ POR ŽIVOT, TREND).

  3. TA ČR mezinárodní programy a výzvy.

V rámci centra nabízíme:

vyhledání vhodné soutěže

konzultace k soutěžím

sestavení celého týmu, doporučení partnerů

podpora projektového managmentu ve všech životních fázích VaVaI projektů

Projekty VaVaI

Simona Hrachová

Brněnský Festival Architektury nabídl odborný program s ukázkami 3D tisku, rozmanitou paletu víkendových domků i technologicky inspirativního zařízení pro moderní bydlení

3. 3. 2023

15 000 návštěvníků 

49 odborných přednášek

64 vystavovatelů 

Podpis memoranda o spolupráci mezi NCS 4.0 a MMR a panelová diskuze s vicepremiérem pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem

30. 1. 2023 | CIIRC

Spolupráce mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Národním centrem Stavebnictví 4.0 je odpovědí na dlouhodobý nedostatek komunikace mezi jednotlivými aktéry v oblasti digitalizace stavebního průmyslu. V rámci vzájemných konzultací a výměny informací přispěje k propojení státních orgánů s výzkumníky i stavebními firmami.

Partnerství má za cíl přispět k rozvoji informačních technologií ve stavebnictví. Stavebnictví představuje ve všech vyspělých evropských zemích velkou část ekonomiky, zároveň je ale jedním z nejméně digitalizovaných sektorů. V tomto ohledu už nesmí dál zůstávat stranou. Rozvoj digitalizace napříč všemi odvětvími je jednou z hlavních priorit vlády.

Zasedání Strategických týmů a Představenstva NCS 4.0

Setkání s partnery NCS 4.0 se uskutečnilo 7. 12. 2022 v prostorách Testbedu pro Průmysl 4.0, CIIRC ČVUT.

Přistupující organizace:

So Concrete | člen

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Dušní | spolupracující organizace

Štilec & Partners | spolupracující organizace

Prezentující hosté:

Pavel Kelner | Dostupné bydlení České Spořitelny

Tomáš Verner, Tomáš Tesař | T-Mobile Využití moderních technologií prodigitalizaci stavebnictví

Tadeáš Salaba | Technologická Gramotnost

Ivana Češková | Česká Asociace Science Center

Kryštof Šulc | Obnova Ukrajiny

Fórum Stavebnictví 4.0

8. 6. 2022 proběhlo první fórum na téma Lidské zdroje

Zveme vás, abyste se připojili k naší vizi. 

Napište, zavolejte nebo se rovnou zastavte.