Národní centrum

Stavebnictví 4.0

Představenstvo

Abasadoři

Tým

Představenstvo

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., EIMAC z.ú.

Předseda představenstva

Ing. Pavel Havlíček

SUDOP Group a.s.

Místopředseda představenstva

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

 Nadace ABF

Čestný předseda

Spolupráce s průmyslem, umožní škole poskytnou studentům práci na reálných problémech a zkušenost z prostředí byznysu ještě na škole.
Rostislav Drochytka Děkan VUT v Brně

Ing. Jiří Nouza

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Fakulta stavební VŠB - Technická Univerzita Ostrava

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 

Fakulta stavební ČVUT v Praze

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. 

Fakulta stavební VUT v Brně

Mgr. Zdeněk Veselý, Agentura ČAS

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
ČKAIT

Tomáš Váňa, MBA

Leube Beton s.r.o.

Ing. Petr Stejskal

HELUZ  v.o.s.

Ing. Josef Šejnoha

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ambasadoři

Radek Pospíšil, Můj domeček

Zuzana Šuleková, Pipasík

Michal Baláž, Profi Mentor řemesel

Lukáš Janout, tvůrce @delniq

Tým

Stavebnictví již desítky let trápí rostoucí náklady, stagnující produktivita a nezanedbatelná míra plýtvání. K tomu se přidává rekordní poptávka po budovách s rostoucí složitostí a rovněž zvýšenými nároky zákazníků včetně požadavků na udržitelnost. Stavebnictví 4.0 musí najít nové způsoby, jak se s těmito požadavky vypořádat. Nemluvím však o tom, že vyjmeme jednu věc a tu zefektivníme nebo ozeleníme, ale o tom, že na stavebnictví je potřeba se dívat komplexně zcela jinak od samého začátku, tj. od územního plánu až po samotný konec, tj. znovupoužití stavebního materiálu na něco dalšího. Bez napojení všech procesů do sebe tak, aby na sebe navazovaly a dávaly ekonomicky smysl se nikam nepohneme.
Radoslav Sovják Ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0


Národní centrum Stavebnictví 4.0
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
České vysoké učení technické v Praze
IČ:68407700
DIČ: CZ68407700

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6

+420 224 354 277
ncs40@cvut.cz