5 myšlenek

Digitalizace stavebnictví

V první řadě velké díky MPO za organizaci konference Digital Construction (9.-10. 11. 2022).

Představme si, že BIM je zaveden.

Představme si, že celé stavební řízení absolvujete elektronicky mobilem. Tak, jak dnes mobilem platíte u terminálu, platíte účty, kroužky dětem. Prakticky už nechodíte s peněženkou a drobné si vezmete jen v sobotu na farmářský trh. Krásná představa, že?

Představme si, že BIM existuje. Tak, jak existuje celý svět online webů, kde hledáte informace, kontakty, služby, produkty. I my máme web, co běží na solidpixels – je super. Nepotřebujeme se naučit html kód, abychom jej obsluhovali. Ani to nikdo po nikom nechce. Html kód leží v hloubce, je potřeba profesionály, aby vám web nastavili tak, aby fungoval správně a plnil funkce, které od něj očekáváte.

Digitalizace ve stavebnictví neproběhne, pokud se BIM nevysvětlí a nezpřístupní uživateli v takové formě, jak dnes běžně vnímáme web a platíme mobilem za kafe.

Z konference si odnášíme tyto myšlenky:
1. Bavíme se o 3D tisku a modulární výstavbě, které budou rychlejší a přesnější, ale zapomínáme, že u nás v Evropě je stále hodně práce s rekonstrukcemi. Viz laserové skenování, které při pořizování skenů budov čeká obrovský boom. Není to tak dávno, kdy se postupně z center velkých měst stávaly “kanceláře”, přišel covid, HO a potřeba kanceláří byla přehodnocena – tyto prostory se mohou vracet k původnímu určení – bydlení. Mimo to je i spousta budov ve špatném stavu. Budeme muset rekonstruovat. A to hodně!
2. Stavební řízení bude při digitalizaci transparentnější, rychlejší s minimem lidských chyb. Přeložíme normy, aby byly strojově čitelné. Musí vzniknout obdobné projekty jako Validátor liniových staveb – projekt podaný NCS 4.0 s partnery.
3. Problémem dneška je nedostatek bytů, někdo si ani nemůžeme dovolit vlastní bydlení. Pojďme řešit reálné problémy. Budoucnost je v dostupném bydlení, nových materiálech a energeticky úsporných objektech.
4. Dívejme se na stavebnictví z pohledu jeho propojení s měnícím se světem a společností. Budujme dlouhodobé vize.
5. AI bude schopno navrhnout domy a sídliště jaké si dnes nedokážeme představit. Vezme v úvahu klimatické změny a propočítá nárůst obyvatelstva.