Národní síť testbedů


Národní síť TESTBEDů pro Stavebnictví 4.0

Stavebnictví je silné odvětví a má dnes největší potenciál se rozvíjet a zvýšit tak svojí přidanou hodnotu a tím i svůj podíl na české ekonomice.
Michal Mára NCS 4.0

Autor: NCS 4.0

V rámci Národního centra Stavebnictví 4.0 budou vznikat tzv. testbedy - excelentní týmy a laboratoře pro robotizaci, automatizaci a digitalizaci stavebnictví. Je to logický krok ve fungování centra jehož hlavním cílem je propojování byznysu s vědou a výzkumem a státní sférou. 

Excelentní pracoviště s různým zaměřením

Testbed není nic jiného než motivační prostředí pro spolupráci. "V rámci České republiky uvažujeme o postupném vzniku testbedů v 6 lokacích: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební VUT Brno, Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, TU Liberec, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, " objasňuje Michal Mára z Národního centra Stavebnictví 4.0.

"Testbedy by měly mít různé zaměření a nekonkurovat si, naopak spolupracovat. Musíme si uvědomit, že konkurence je hlavně za hranicemi České republiky. Chceme vybudovat excelentní pracoviště jakými jsou například ETH v Curychu nebo Univerzita ve Stuttgartu, " pokračuje Mára.

Národní síť testbedů, budoucí střediska 

Národní síť TESTBEDů je také prvním krokem k výchově budoucích techniků a inženýrů, pro které nástroje jako je robotizace, automatizace a digitalizace ve stavebnictví budou již naprostou samozřejmostí. Testbedy by měly být ukázkou toho nejlepšího, co dnešní stavebnictví dokáže nabídnou a měly by tedy představovat jiný úhel pohledu na stavebnictví, než jaký známe dnes.

Kdo se může zapojit do TESTBEDu?

"Zapojit se do Národní sítě TESTBEDů může každý člen Národního centra Stavebnictví 4.0 bez ohledu na to, jestli se jedná o vysokou školu, státní správu, odborné organizace nebo průmyslové podniky. Právě tato otevřenost je základním kamenem a hnacím motorem k rychlejším inovacím," vysvětluje Mára a dodává, že platforma otevírá možnosti spolupráce i s jinými obory, jako je například strojírenství, elektrotechnika nebo informační technologie. "Momentálně jednáme o strategickém partnerství s producenty robotických systémů KUKA a ABB, dále i se subjekty, které by pro testbedy dodaly a provozovaly 5G sítě, konkrétně s T-Mobile," prozrazuje Mára.

Financování TESTBEDů

Pro dobré fungování transferu technologií je klíčové, aby existovaly české firmy, které se zabývají špičkovým aplikovaným výzkumem a vývojem. Musí také existovat podpora, a to jak finanční, tak legislativní. I tady vidí centrum svoji roli zprostředkovatele mezi potřebami státu na jedné straně a byznysu na straně druhé.

"Univerzity budou poskytovat testovací a vývojové služby a lidský kapitál. Na druhé straně bude průmysl, který za tyto inovace a výsledky bude platit. Testbedy budou hojně také využívat národní i evropské grantové programy pro svůj další rozvoj, " vysvětluje Michal Mára.

Budováním jednotlivých testbedů bude vznikat moderní infrastruktura. Stavebnictví je silné odvětví a má dnes největší potenciál se rozvíjet a zvýšit tak svojí přidanou hodnotu a tím i svůj podíl na české ekonomice. Takový rozvoj však nebude zadarmo a kromě stavebních firem se o něj bude chtít přičinit i stát.