• Vyberte
  • Digitální komunikace
  • Návrh a koncept
  • Materiály a konstrukce
  • Robotizace a automatizace
  • Právní předpisy / legislativa
Soubor

Věříme, že sdílením Vašich reálných potřeb a výzev, se kterými se setkáváte, můžeme našim studentům nabídnout možnost pracovat na projektech, které mají skutečný dopad a přinášejí konkrétní řešení.

Práce k řešení

Níže jsou uvedeny témata prací k řešení. Neváhejte ohledně zapojení do tématu kontaktovat nás nebo přímo odpovědnou osobu.

SPOLEČNOST ZAMĚŘENÍ TÉMA PRÁCE CÍL PRÁCE ODPOVĚDNÁ OSOBA KONTAKT