GOLD partner 

Podpora mladých generací a spolupráce se všemi druhy škol je pro budoucí vývoj stavebnictví naprosto klíčová. Již delší dobu u nás v OHLA ŽS usilujeme o zlepšení vnímání celého stavebnictví, o zatraktivnění oboru, který je jedním z hlavních pilířů nejen českého hospodářství. Nabídku stát se zlatým partnerem jsme využili s nadějí změny a pokroku v tomto ohledu a také s velkým očekáváním. Stagram je společným projektem firem, Národního centra stavebnictví a dalších subjektů za podpory vybraných ministerstev, který představí stavebnictví žákům a studentům po celé ČR v celé jeho kráse jako obor, který mění svět kolem nás. V této přípravné fázi bych rád popřál Stagramu a všem, kteří za ním stojí, aby se nám opravdu podařilo zbořit všechny negativní mýty, které stavebnictví provází. Aby se nám povedlo ukázat ten obrovský potenciál, mnoho pracovních i obchodních příležitostí, které tento obor nabízí.
Roman Kocúrek generální ředitel společnosti OHLA ŽS, a.s.

SILVER partner 

Naším dlouhodobým cílem ve Wienerbergeru je podpora škol a nové generace, které se snažíme stavebnictví představit zábavnou formou. Proto jsme neváhali, když nás oslovili organizátoři workshopu StaGram, a stali jsme se stříbrným partnerem vůbec prvního ročníku tohoto projektu. Součástí prezentací StaGram na školách nebudou chybět inovace ve stavebnictví a představení zdicího robota WLTRa. Řemeslníků v oboru stále ubývá, z tohoto důvodu bereme naše spolupráce na školách zodpovědně a jsme rádi za každého nadšence. Ti nejlepší mohou po pár letech nastoupit k nám nebo se podílet na realizacích domů z pořádných materiálů.
Michal Šenkýř Wienerberger

BRONZE partner 

PODPOROVATEL 

Další aktivity NCS 4.0 zaměřené na popularizaci oboru stavebnictví mezi studenty středních škol 

Kariérko.cz

popis profesí ve spolupráci s Kariérko.cz

Den pro školu

ReadyCon

Staňte se partnerem Národního centra Stavebnictví 4.0

Společně měníme české stavebnictví