Národní centrum

Stavebnictví 4.0

Představenstvo

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., EIMAC z.ú.

Předseda představenstva

Ing. Vojtěch Ehlich, SUDOP Group

Místopředseda představenstva

Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Nadace ABF

Čestný předseda

Spolupráce s průmyslem, umožní škole poskytnou studentům práci na reálných problémech a zkušenost z prostředí byznysu ještě na škole.
Rostislav Drochytka Děkan VUT v Brně

Ing. Jiří Nouza

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Fakulta stavební VŠB - Technická Univerzita Ostrava

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 

Fakulta stavební ČVUT v Praze

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. 

Fakulta stavební VUT v Brně

Mgr. Zdeněk Veselý, Agentura ČAS

Ing. David Bečkovský, Ph. D.,
ČKAIT

Tomáš Váňa, MBA

Leube Beton s.r.o.

Ing. Petr Stejskal

HELUZ  v.o.s.

Ing. Josef Šejnoha

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Jaromír Pelinka, MBA

OHLA ŽS, a.s.

Ambasadoři

Radek Pospíšil, Můj domeček

Zuzana Šuleková, Pipasík

Michal Baláž, Profi Mentor řemesel

Lukáš Janout, tvůrce @delniq


Národní centrum Stavebnictví 4.0
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
České vysoké učení technické v Praze
IČ:68407700
DIČ: CZ68407700

Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6

+420 224 354 277
ncs40@cvut.cz