5 výzev ředitele Sovjáka


5 výzev ředitele Národního centra Stavebnictví 4.0 Radoslava Sovjáka. Lze transformovat stavebnictví a je 4.0 cesta? 


Autor: NCS 4.0

Národní centrum Stavebnictví vznikalo v době pandemie a několik týdnů po jeho založení začala válka na Ukrajině. Dnes je partnerem centra přes 20 institucí - mix stavebních firem, vysokých škol a organizací z oblasti stavebnictví. Vybrali jsme 5 aktuálních výzev, s nimiž se ředitel NCS 4.0 bude muset vypořádat.

1. Urychlit zavádění 4.0 do praxe

NCS 4.0 by mělo fungovat jako akcelerátor potřebných změn, aby to byl obor konkurenceschopný, nabitý technologiemi a v neposlední řadě obor přitažlivý pro mladou generaci. Vizí centra je podporovat jednotlivé trendy tak, že se zapojí do celé mozaiky stavebnictví 4.0, aby dávaly smysl po stránce technické, ekonomické, urbanistické a byly podpořeny legislativou. Propojení soukromé sféry s vysokými školami a státem je v této platformě zcela jedinečné.

"Když k 3D tisku nebude existovat žádná legislativa tak můžete mít hvězdný tým, který vám vytiskne z betonu téměř cokoli, ale vy ve výsledku nemůžete postavit téměř nic, " říká Radoslav Sovják, který prošel ve stavebnictví různými pozicemi a stálé působí v Experimentálním centru Stavební fakulty ČVUT.

"3D tisk je zajímavá technologie, a vepíše se do dějin jako průkopník robotizace stavebnictví. Na druhou stranu se ale určitě nestane, že budeme už jenom tisknout. Budou vznikat nové technologie a postupy," dokresluje Sovják. 

Lidí pracujících ve stavebnictví je nedostatek. Proto bychom si neměli konkurovat navzájem ale uvědomit si, že konkurence je hlavně za hranicemi České republiky.
Radoslav Sovják ředitel NCS 4.0

Společně s posilováním digitální komunikace a budování 5G sítí se otevírají úžasné možnosti pro jejich nasazení a synchronizaci. Stavebnictví je v tomto ohledu za ostatními průmyslovými odvětvími pozadu, je tu spoustu možností, kde by se dalo tyto technologie nasadit. Je dost možné, že vzniknou roboty určené pouze pro stavebnictví, a že nebudeme muset průmyslové roboty určené pro průmysl těžko pasovat na stavebnictví a stejně tak budou vznikat i pokročilé materiály a konstrukce určené pro robotickou výstavbu a následně i údržbu, demolice a recyklace.

2. Definovat standardy 4.0 pro stavby

Projektový tým centra pracuje na přípravě značky kvality staveb podle 4.0 s názvem Etalon 4.0. Bude to systémem hodnocení pomocí externí certifikace a bude pro Stavebnictví 4.0 uplatňován ve třech základních kategoriích. Cílem certifikace je určení stupně naplnění hodnot průmyslu 4.0 ve stavebnictví. Firmy které jsou aktivní a inovují dostanou zpětnou vazbu.

Pro stavební trh v ČR by Etalon 4.0 znamenal jednoduché a zřetelné informace udržitelnosti, optimalizaci spojené s automatizací, robotizací a digitalizací stavební výroby a výstavby.

Národní centrum Stavebnictví 4.0 je nově garantem a členem komise soutěže Stavba roku. Letos 30 ročník celorepublikové soutěže bude tedy sondou zda se staví 4.0, jaké principy jsou dnes běžné a kde by bylo dobré přidat. "Naše první cena bude za co nejvyšší skóre 4.0 na realizované stavbě. Neděláme si iluze, že bude hodně staveb s vysokým skóre, ale věříme, že existence kategorie 4.0 podpoří v budoucnu využívání a vznik nových technologií, protože po nich bude poptávka," říká Sovják.

3. Vybudovat celorepublikovou síť testbedů pro stavebnictví

Esence spolupráce a vzájemného propojení byznysu a výzkumu se jmenuje testsbed. NCS 4.0 je v jednání s vysokými školami, na kterých by měly být testbedy umístěny. Stavební fakulty z Prahy, Brna a Ostravy patří mezi zakládající členy, jako čtvrtá vysoká škola se přidala i Technická Univerzita Liberec.

Tesbedy by nemohli existovat bez účastí firem. Ty dodají různé technologie a roboty, nebo třeba 5G síť. Každý testbed bude originální, bude mít nezaměnitelné zaměření. Také proto, aby se práce zbytečně nedublovaly. "Lidí pracujících ve stavebnictví je nedostatek. Proto bychom si neměli konkurovat navzájem ale uvědomit si, že konkurence je hlavně za hranicemi České republiky. " dodává Sovják.

Dnešní mládež buduje svůj život v meta světech - teď trošku přeháním - ale ve stavebnictví 4.0 se plánování stavby děje v prostředí, které nápadně připomíná hry jako Minecraft.
Radoslav Sovják ředitel NCS 4.0

4. Nová generace stavařů - experti na robotiku a nové materiály

Studium na vysokých školách se proměňuje. Školy, které si to uvědomí nejdřív, budou mít konkurenční výhodu. 4.0 obnáší také integraci různých jiných inženýrských oborů, které do stavebnictví ještě moc nepronikly - robotika, kybernetika, BIG DATA, autonomní řízení, rozšířená a virtuální realita.

"Dnešní mládež buduje svůj život v meta světech - teď trošku přeháním - ale ve stavebnictví 4.0 se plánování stavby děje v prostředí, které nápadně připomíná hry jako Minecraft. Tím ani netvrdím, že dokážeme stavební činnost úplně zbavit prachu, hluku a špíny, ale do jisté míry jsme s tím schopni hodně pohnout a spoustu činností přesunout mimo lidi - do sféry robotů," uvažuje Radoslav Sovják, sám otec 3 synů, nejstaršímu je 13 a "propadl" programování.

Studium stavební fakulty s atributem 4.0 najednou otevírá velmi zajímavé možnosti uplatnění. Nové stavby se budou navrhovat tak, aby byly pro robotickou výstavbu vhodné. Celý životní cyklus stavby musí být promyšlen s ohledem na životní prostředí. A s tím jde v ruku v ruce i materiál. "Nikdo netvrdí, že musíme pořád stavět z toho co je teď k dispozici (byť zrovna teď toho moc k dispozici není, nebo pekelně draho), "dodává optimisticky Sovják.

Nic nám nebrání na Ukrajinu vyslat roboty nebo jiná řešení a zakrátko postavit dočasné bydlení které pomůže překonat krizi a poskytne na dobu nezbytně nutnou útočiště, než se Ukrajina postaví na nohy.
Radoslav Sovják ředitel NCS 4.0

5. Být připraveni stavět rychle a levně.

Robotizace stavebnictví může proces výstavby dost rapidně urychlit, když na to budeme připraveni, ať už se jedná o 3D tisk na místě, nebo modulární výstavbu.

Bydlení je základní lidská potřeba, člověk vždy hledal místo kde složit hlavu, kde se bude cítit bezpečně. Budeme po válce stavět na Ukrajině? Pro Ukrajinu je to výzva jak tuto potřebu naplnit rychle, efektivně a také hospodárně a najít metodu jak postavit relativně velké množství domů, které mohou být časem pomalu nahrazovány něčím trvalejším, ale na dobu nezbytně nutnou poskytnou domov lidem, kteří o své obydlí přišli. Může se jednat o 3D tisk budov, tak i různá modulární řešení, která se mohou vyrábět i v okolních státech a potom jenom rychle smontovatelná na místě. Budeme hledat konsenzus mezi pohodlím, estetikou, životností a účelem, kterému to má sloužit. 

"Nic nám nebrání na Ukrajinu vyslat roboty nebo jiná řešení a zakrátko postavit dočasné bydlení které pomůže překonat krizi a poskytne na dobu nezbytně nutnou útočiště, než se Ukrajina postaví na nohy, " vysvětluje Sovják.

Radoslav Sovják

Vystudoval ČVUT v Praze kde v současnosti působí jako docent v Experimentálním centru Fakulty stavební. Přednáší a vede doktorandy v oboru Konstrukce a dopravní stavby, Fyzikální a materiálové inženýrství a Integrální bezpečnost. Část svého studia strávil na technické univerzitě v Nizozemí. Mimo techniku vystudoval Právnickou fakultu na MU v Brně a také Alternativní řešení sporů v CEVRO Institutu.

Mezi jeho výzkumné zájmy se řadí pokročilé stavební materiály především pro fyzickou bezpečnost staveb, speciální betony, extrémní zatěžování a v neposlední řadě teorie konfliktu, řešení sporů a mediace. Je řešitelem a spoluřešitelem nesčetného množství výzkumných grantů a autorem 15 patentů (v ČR a USA). Jeho práce je publikována v celé řadě odborných časopisů a je členem, mimo jiné, poradního orgánu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace pro oblast Civil Engineering.

Na post ředitele Národního centra Stavebnictví 4.0 byl nominován v lednu 2022, nicméně vzniku centra se věnuje již od roku 2021.