Budoucnost stavitelství v Brně

Rozhovor s ředitelkou Festivalu Architektury

Terezou Sigmundovou

Letos se v prostorách brněnského výstaviště uskuteční už čtvrtý ročník festivalu. Hlavním tématem letošního festivalu je budoucnost stavebnictví. Festivalová přehlídka zmapuje moderní technologie výstavby, modernizaci již postavených budov, modulární typy staveb i uplatnění technologie 3D tisku ve stavebnictví. 

Tereza Sigmundová je event manažerkou konference WOOD CAMP LIVE a zakladatelkou Festivalu architektury. Spolupracuje s inovátory v oboru stavebnictví a propaguje přístupy stavitelství šetrné k životnímu prostředí. 

Budoucnost

Myslíte si, že “probuzení” k zelené architektuře a stavbám došlo v pravý čas? Odpovídá tomu poptávka po dřevostavbách? 

Domácí poptávka po dřevostavbách by mohla být desetinásobná a pořád bychom byli soběstační a odpovědní k českým lesům. Dřevo je nejdostupnější technologií pro ukládání uhlíku. Nabízí možnost budovat z vlastních obnovitelných zdrojů stavby zdravé pro lidi i přírodu. Záleží jen na nás, zda toho využijeme. Probuzením, jak říkáte, bych spíš nazvala dozrání technologií a know how na Evropskou úroveň. Rostoucí poptávka přichází ve správný čas, tedy v době, kdy jsme schopni realizovat dřevostavby kvalitně v každém detailu, ať už se jedná o rodinné domy nebo celé komplexy vícepodlažních budov.

Na festivalu bude představena hybridní stavba (tištěný beton, ocel, dřevo) - popište jak vznikla tato myšlenka a jak se 3 členný tým s touto výzvou popral?

Ano, pár dní před zahájením programu sestavíme přímo v hledišti hlavního pódia autentickou hybridní konstrukci, která až do konce ledna existovala pouze jako digitální dvojče. Autorem je architekt Jiří Šmejkal (Parametr Studio). V těchto dnech k nám teprve přicházejí jednotlivé komponenty vyrobené v různých koutech ČR. Jejich vzájemná konektivita se potvrdí až během montáže v místě konání Festivalu architektury. Můžu prozradit jen to, že bez pokročilého využití digitálních nástrojů včetně zapojení parametrického modelování a robotiky, by bylo zcela nemyslitelné se do podobného projektu pustit. 

Baroque 4.0 | ICE Industrial Services

Moderní přístupy

Stavebnictví je velmi často vnímáno spíše jako realizace staveb. Pojmy automatizace, robotizace či digitalizace ve spojení s ním již společností sice rezonují, zdaleka ale ne v takové míře, jaká je reálně potřeba. Jejich dominantní efekt by měl přicházet v úvodních fázích projektů, tedy v plánování a v projekčních pracích.

Ano, máte naprostou pravdu. Během vývoje zmíněné hybridní konstrukce jsme došli ke zjištění, že může docházet k opravdu obrovským kontrastům ve stávajících stavebních postupech. Uvedu příklad: Penzum času strávené vytvářením digitálního dvojčete konstrukce bylo 78 hodin. Výroba betonové části 1,7 m vysoké trvala díky použití aditivní robotické technologie 3D tisku 12 minut. 

Do popředí se tlačí další inovativní postupy:  generativní návrh, simulace provozu, IoT, digitální dvojče, umělá inteligence či strojové učení. Jak vnímáte uplatnění moderních technologií ve stavebnictví? 

Festivalem architektury tomu jen dáváme prostor. Prostor k navazování nové spolupráce mezi vývojáři a uživateli. Uplatnění ale najdou jen ty aplikace, které si najdou zapálené uživatele.

PRINT4D

SO CONCRETE

Budou podle vás v nadcházejících letech žádané prefabrikované domky nebo domy tištěné z betonu? 

V našich klimatických podmínkách ještě nějakou dobu potrvá, než vývojově postoupíme po stavebně fyzikální stránce k produkci 3D tištěných domů na trh. V tomto ohledu má dřevo, jako ideální surovina pro prefabrikaci, obrovský náskok. Prefabrikace, ať už bychom se bavili o celých domech nebo jen prefabrikovaných stěnových panelech pro rozsáhlejší objekty, je  - zdá se - aktuální téma napříč všemi materiály. I lokální výrobci stavebních hmot, jako například KM beta, už dneska přicházejí s nabídkou halové prefabrikace celých stěn a jejich přepravě na místo stavby. Ale například společnost Wienerberger se vydala cestou využití robota přímo na stavbě.

Tiny houses

V čem tkví filosofie tiny houses a víkendových domků? 

To je o úhlu pohledu. Pro mě znamená malometrážní architektura omezení (s)potřeby. Je to filozofie, která říká, že se nepotřebujeme obklopovat věcmi proto, abychom vedli spokojený život. Ukazuje a dokazuje, že s méně věcmi může být život lehčí a odpovědněji vedený. 

Vybrala by si mezi nimi i ředitelka festivalu?

S manželem jsme si jeden Tiny house už postavili. Má extenzivní zelenou střechu a využívá dešťovou vodu pro splachování WC. Většina z vystavených domečků bude ale mnohem propracovanější a estetičtější. Například KOMA Fashion Line oceněný Red Dot Design Award a BigSEE Award. Další MOBILE HUT byl nominovaný na Českou cenu za architekturu. Takže ano, určitě bych si vybrala.

Národní centrum Stavebnictví 4.0 & Festival Architektury 

Zveme Vás do Brna, ve dnech 2.-4. března 2023, na prohlídku budoucnosti stavitelství.