Finské stavebnictví a možnosti spolupráce


Návštěva zástupců Finské Ambasády a Business Finland


Autor: NCS 4.0

Pan Mika Lautanala má jako obchodní rada, působící na velvyslanectví Finska, zodpovědnost nad prohlubováním obchodních vztahů mezi Finskem a ČR. Zaměřuje se na udržitelnou výstavbu a nemovitosti.

Na setkání s ředitelem NCS 4.0 Radoslavem Sovjákem se představila i jeho kolegyně Anna Łomża z vládní agentury pro financování inovací, podporu obchodu a investic, Business Finland.

Bylo příjemné prodiskutovat plány centra a prozkoumat příležitosti ke spolupráci.

Diskuze zasáhla do oblasti prefabrikace, kde Finsko patří mezi světové jedničky. Mluvilo se o nedostatku pracovních sil a materiálu ve stavebnictví. U našich finských partnerů silně rezonovalo téma udržitelnosti, konkrétně se zajímali o snižování uhlíkové stopy ve stavebních materiálech.

Z partnerů NCS 4.0 se schůzky zúčastnil ředitel G4D Bohumil Michalík, díky tomu se diskuse dotkla i digitalizace ve stavebnictví, zejména využití laserového skenování a virtuální reality.