Hackathon byl pecka!

Ve dnech 24.–27. dubna 2024 se na brněnském výstavišti uskutečnila akce Stavební veletrh a Festival architektury, která v rámci svého programu přinesla i mimořádně zajímavou soutěž – Stavební hackathon – organizován Národním centrem Stavebnictví 4.0 (NCS 4.0). Tento event se zaměřil na inovace a technologický rozvoj v oblasti dostupného bydlení.

Pilotní ročník tohoto hackathonu nabídl šest týmů složených z vysokoškolských studentů z předních českých technických univerzit (ČVUT v Praze, ČZU v Praze, ZČU v Plzni, VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a Mendelovou univerzitou v Brně). Studenti se v prvních dvou dnech festivalu pustili do řešení náročných úkolů zaměřených na materiálové, konstrukční a cenové aspekty dostupného bydlení. Své návrhy prezentovali odborné porotě, která ocenila nejen jejich inovační přístup, ale i praktickou aplikovatelnost v reálném stavebnictví.

Vítězný tým a jeho inovativní přístup

Zvítězil tým složený ze studentů Fakulty stavební ČVUT – Davida Vrbického, Vojtěcha Harta, Natálie Novotné, Yakuba Ahmeda a Rebeky Uhlárové a studentky Fakulty architektury ČVUT - Terezy Táborské. Tento tým zvítězil v kategorii „Koncept dostupného bydlení“ na Stavebním hackathonu. Jejich návrh byl vyhlášen za nejkomplexnější, zahrnující nejen technické řešení, ale i ekonomické aspekty realizace. Tento tým dokázal významně přispět k diskusi o tom, jak mohou být moderní stavební technologie a materiály využity pro zlepšení dostupnosti bydlení.

Role Národního centra Stavebnictví 4.0

Role Národního centra Stavebnictví 4.0 NC Stavebnictví 4.0 si klade za cíl podpořit odvahu českého stavebnictví inovovat a přinášet nové technologie a přístupy do praxe. Akce, jako je tento hackathon, jsou klíčové pro společenské i ekonomické aspekty udržitelného rozvoje. Prostor univerzitního městečka na veletrhu navíc umožnil technickým vysokým školám představit širokou paletu svých aktuálních projektů a výzkumů, což obohatilo celou akci o další rozměr vzdělávání a výměny informací

Poděkování partnerům a podpora ze strany státní správy

Akce se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, s podporou významných společností jako Autodesk, STRABAG a dalších, které přispěly svými zkušenostmi a mentory k úspěšnosti celého eventu. Tento hackathon představuje pouze začátek dlouhodobého úsilí Národního centra Stavebnictví 4.0 o podporu inovací v oblasti bydlení. Jeho výsledky slouží jako inspirace pro města, obce a stavební průmysl celkově, zdůrazňující význam inovace a adaptability v rychle se měnícím světě. 

Kompletní přehled výsledků

  • Cenu Ministerstva pro místní rozvoj za koncept dostupného bydlení získává tým Fakulty stavební ČVUT v Praze
  • Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky za udržitelnost a environmentální efektivitu získává tým Mendelovy univerzity v Brně
  • Cenu PKV za energeticky udržitelné řešení převzal tým z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně
  • Cenu Národní centrum Stavebnictví 4.0 za návrh řešení Stavebního Hackathonu 2024 získává tým z České zemědělské univerzity v Praze ZČU