Nejen cihly a malta, ale integrace myslí a strojů. To je Stavebnictví 4.0, zaznělo na Fóru Stavebnictví

Již třetí setkání inovátorů, zástupců státu a firem v oblasti stavebnictví se konalo 14. listopadu 2023 v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT pod taktovkou Národního centra Stavebnictví 4.0. K tématům strategické diskuse v rámci Fóra Stavebnictví 4.0 patřila nejen transformace stavebnictví v oblasti technologické, ale také např. v oblasti práva. Zástupci firem představili úspěšné realizace a trendy do budoucna.

V prvním bloku diskuse nazvaném Fabrikace jako součást českého stavebnictví vystoupili zástupci vlády, Filip Žežulka z Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Leona Gergelová Šteigrová, zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

„Je zřejmé, že pro oblast stavebnictví jsou v dnešní době klíčové dvě oblasti, a to digitalizace a udržitelnost. Naše schopnost reagovat na tyto dvě výzvy bude mít dopad na konkurenceschopnost naší země. A právě spolupráce veřejného a soukromého sektoru spolu s potenciálem vysokých škol je pro tento rozvoj klíčová,“ řekla vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování Leona Gergelová Šteigrová, MMR.

I pro Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje spolupráce s Národním centrem Stavebnictví 4.0 (NCS 4.0) významný krok směrem k modernizaci stavebního odvětví v souladu s aktuálními globálními trendy. „Integrace digitálních technologií a konceptu Building Information Modeling (BIM) do stavební praxe, podporovaná výzkumem a inovacemi v NCS 4.0, posiluje efektivitu projektů a umožňuje plně využít potenciálů digitalizace pro zlepšení kvality, bezpečnosti a udržitelnosti stavebních prací,“ vysvětluje Filip Žežulka, MPO a dodává: „Společně s NCS 4.0. chceme posunout české stavebnictví do nové fáze inovací a excellence.“

Druhá část Fóra se zaměřila především na praktické aspekty a představení již existujících realizací v oblasti digitální fabrikace a aditivních technologií v oblasti různých stavebních materiálů (beton, dřevo, cihla), včetně aspektů udržitelnosti. Ty představili zástupci společností Autodesk, Kuka, VCES, Wienerberger, VESPER Homes, So Concrete, Progress Group a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Například robotické zdění aktuálně zažívá v Česku raketový vzestup, kdy jenom v příštím roce bude postaveno více jak 40 000 m2 bydlení a do tří let se dočkáme růstu roboticky vyzděné plochy až na závratnou úroveň třičtvrtě milionu metrů čtverečních. To je trend, který je určitě třeba neopomenout.