Obnova Ukrajiny

Aplikace pro zefektivnění procesu obnovy země zničené válkou

Kryštof Šulc

Autor: Kryštof Šulc

Foto: Roman Sejkot, CIIRC

Nápad pomoci Ukrajině vznikl v návaznosti na válku, která propukla v únoru 2022 agresí a vpádem ruských vojsk na Ukrajinu. Již od začátku válečného konfliktu jsem měl jasno, že chci Ukrajině nějak pomoci. Nemusel jsem ani dlouho přemýšlet, bylo jasné, že jednou konflikt skončí, jen nebylo a stále není jasné, kdy. Až se tak stane, Ukrajina bude potřebovat pomoc s obnovou. 

Působím v Českém Institutu Informatiky, Kybernetiky a Robotiky při ČVUT v Praze. Pro  svůj nápad jsem našel podporu u paní docentky Lhodské. Dne 17. 3. 2022 jsem měl připravený dokument s návrhem hlavních oblastí, kde by mohlo ČVUT pomoci s rekonstrukcí Ukrajiny. Sestavili jsme pracovní tým, kromě mne a docentky Lhotské se k nám přidali prof. Olga Štěpánková a Michal Huptych. V tomto složení tým zhodnocuje všechny otázky spojené s tématem obnovy Ukrajiny.

Můj původní plán měl mnohem širší záběr. Na základě komunikace s Business klubem Ukrajina na Ministerstvu průmyslu a obchodu a posléze s CzechTradem náš tým identifikoval a popsal první fázi projektu -  vývoj univerzální aplikace, která chytře propojí poptávku s nabídkou. 

Aplikace bude napojená na IS CzechTrade. Klademe důraz na to, aby se na straně nabídek mohla zapojit jakákoliv firma, která pomůže s rekonstrukcí. Vytvořili jsme strukturu pro zadávání poptávek, která je průřezová pro všechny myslitelné oblasti zasahující do obnovy Ukrajiny. Aplikace celý proces obnovy Ukrajiny zefektivní. 

V tuto chvíli pracujeme na vytvoření základního prototypu, abychom měli jasnější představu především o uživatelském rozhraní. Toto rozhraní musí být pro uživatele, jak na straně poptávek, tak na straně nabídek, co nejjednodušší, ale stále s důrazem na to, aby aplikace obsahovala všechny potřebné údaje k realizaci jednotlivých zakázek. Spuštění aplikace v ostrém provozu hodně záleží na získání potřebných finančních prostředků na vývoj celé aplikace.

Všichni, kdo sledují zpravodajství, si dokáží udělat základní představu o tom, co se na Ukrajině děje. Denně sledujeme stále nové škody způsobené válkou na budovách, infrastruktuře, energetice a v dalších oblastech. 

 

Obnova Ukrajiny je už teď výzvou pro celý svět. Před pár týdny jsem se online zúčastnil konference zaměřené na rekonstrukci Ukrajiny. Kyjevská konference přinesla předběžné částky potřebné k obnově Ukrajiny, a to jen v oblastech, které byly přímo poničené válkou a k datu konání konference. Pro představu: celkové náklady na obnovu Ukrajiny jsou odhadnuté na 750 mld. dolarů, což dělá přibližně 17,5 biliónů korun. Pro porovnání, státní dluh České republiky je nyní kolem 2,7 biliónu korun. Tyto vyčíslené náklady se především týkají budoucí aktivity v oblasti stavebnictví (budovy, mosty, silnice, nemocnice, školy, výrobní podniky a další). Bavíme se o celosvětové výzvě, součástí které můžeme být i my.

 

Dne 8.11.2022 podepsalo FIT ČVUT, CIIRC a Czech Trade memorandu o spolupráci. Podpisu se zúčastnili zástupci z Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupci Ukrajinské ambasády v Praze, se kterými úzce spolupracujeme. Podpis memoranda je pro nás velice důležitým milníkem. Znamená, že naše snahy a nápady jdou vstříc potřebám, které válka vytvořila. Můžeme reálně pomoci lidem na Ukrajině. Podpisem memoranda naše práce teprve začíná.