Radnice Prahy 12

Budova z roku 2022 a celá v BIM 

Nová budova radnice Prahy 12 byla naprojektována

ve 3D, na jednom místě, v reálném čase

Letošní 30 ročník soutěže Stavba Roku přinesl novou kategorii, a to Cenu Národního centra stavebnictví 4.0, kterou získala budova nové radnice městské části Praha 12. 

Na slavnostním ceremoniálu 13. října 2022 v pražské Betlémské kapli převzal cenu z rukou prof. Petra Konvalinky, předsedy představenstva NCS 4.0,  místostarosta městské části Petr Šula a zástupci architektonické kanceláře LOXIA a.s., hlavní architektka Ing. arch. Jana Mastíková a hlavní inženýr Ing. Michal Hendrych.

Původní radnice Prahy 12 fungovala v 7 budovách roztroušených po Modřanech. Nová radnice přináší především komfort pro obyvatele městské části. Zároveň bude sloužit i po skončení úředních hodin jako společenské centrum, místo pro kulturní akce a volnočasové aktivity. 

Odvážný projekt  splňuje přísné nároky na hospodárnost a rentabilitu. Mezi neopomenutelná zlepšení patří fotovoltaická elektrárna na střeše radnice a akumulační nádrž k zadržování dešťové vody pod parkovištěm.

Radnice si vysloužila i ocenění Adapterra Awards od Nadace Partnerství za příkladnou adaptaci na změnu klimatu. 

Superlativů u tohoto projektu je dost na to, aby získal i jinou cenu v soutěži Stavba roku. O tom, proč právě tato budova získala ocenění v kategorii Stavebnictví 4.0, jsme si povídali s BIM manažerkou LOXIA Terezou Kadidlovou.  


 

Jedním ze současných problémů digitalizace stavebnictví je fakt, že digitalizace je v soukromé sféře zavedná mnohem více než na straně stavebního úřadu. Jak to bylo v případě projektu radnice Prahy 12?

Budova byla kompletně vyprojektovaná metodou BIM, a to jak při přípravě, tak i při realizaci. Během celého procesu stavby byla nalezena jen jedna kolize, což je neuvěřitelné. Z pohledu 4.0 jde tedy především o digitalizaci, vše jsme dělali ve 3D a  na jednom místě, v reálném čase. Nebylo to tak, že bychom si jednou za týden předávali model, pracovali jsme na něm všichni ve stejný čas a ihned viděli změny. Od začátku do konce to bylo dělané ve 3D, což je přidaná hodnota celého procesu.

 

Jak ateliér LOXIA přistupuje k otázce nových materiálů a udržitelnosti životního prostředí. Jakou vnímáte roli tvůrců (architekti, inženýři) těchto aspektů staveb v budoucnosti? 

Investor si byl dobře vědom toho, že ceny energií půjdou nahoru, a proto jsme již od začátku počítali s alternativními možnostmi tvorby energie. Proto na střeše objektu najdete  solární panely. Na radnici je i regulace topení a stínění na základě speciálních čipů, které vyhodnocují teplotu a přizpůsobují ji okolním podmínkám. Ve studiu LOXIA se alternativními zdroji velmi zabýváme a navrhujeme je do většiny projektů. Konečné slovo však  má vždy klient, tedy investor. U ostatních projektů také velmi často využíváme hospodaření s tzv. šedou vodou, tedy dvojími rozvody vody, kdy v jednom  je voda sebraná ze střechy, která je využívána na splachování wc či na zalévání zeleně.

Může být 4.0 přidaná hodnota projektu? Nebo to bude běžná praxe v roce 2030?  

Měla to být běžná praxe už v roce 2022, avšak všichni vidíme, že to tak lehce nejde. My v LOXIA si myslíme, že k tomuto cíli se dostaneme asi do pěti let, zatím to ale není povinné, a tak doufáme, že v roce 2030 už to bude běžnou a samozřejmou věcí. 4.0 je určitě přidaná hodnota, je to ještě větší skok, než když se přešlo z papíru do autocadu. Přejít z 2D do 3D je daleko větší skok.

Jak vnímáte automatizaci a robotizaci v architektuře, stavebnictví a projektování?

Co se týče automatizace a robotizace, tak to už občas probíhá, ale vždycky do toho musí být zahrnut lidský aspekt. Nic vám nenahradí řešení nenadálých situací nebo například cit pro estetiku. Dá se to  využívat jen u věcí, které se dělají stále stejně, ale to bychom tu měli stále stejné domy i pokoje v nich.

Národní centrum Stavebnictví 4.0 má ambice zvyšovat nasazení nejmodernějších technologií do návrhu, výstavby a údžby staveb.

Nikdy nebude možné nahradit vše umělou intelignecí nebo robotickým způsobem výstavby, a stejně tak jsme si vědomi, že prašnost, hluk a špína na staveništi vždycky budou. Chceme ale to první vidět mnohem více a to druhé mnohem méně. Podnikáme proto spousty kroků. Chceme do stavebnictví přilákat více mladých lidí, kteří nám  budou pomáhat vše posouvat vpřed.

Založili jsme Národní síť testbedů, motivační prostředí pro spolupráci, které má ukazovat na ty nejmodernější trendy, které ve stavebnictví jsou, a tyto nasazovat do praxe a držet krok se špičkovými pracovišti ve světě.