Stavaři a Den pro školu

NCS 4.0 spojilo síly s projektem Den pro školu, programem Nadace České spořitelny. Tento program propojuje dobrovolníky z praxe a základní a střední školy. Jeho cílem je zprostředkovat dětem setkání s reálnými zástupci profesí, kteří hovoří o svém zaměstnání a zodpovídají dotazy dětí. Stačí se jako dobrovolník zaregistrovat na webu .

Dobrovolník následně projde osobním screeningem (cca hodinový online call), kde se dozví jaké formy zapojení může využít (prezentace, debata, návštěva na pracovišti). Dobrovolník si vytvoří svůj profesní profil a školy si následně vybírají, koho pozvou do školy nebo jaké pracoviště odborníka navštíví. Dobrovolník si naopak může vybrat region, který je mu blízký a je ochoten obsloužit.

Tento synergičtější přístup podporuje cíle Dne pro školu dostat v letošním roce na školy v ČR 2000 odborníků z praxe. My doufáme, že hodně z nich bude právě z oboru stavebnictví.