Stavba roku 2022


Stavba roku 2022


Autor: NCS 4.0

2.5.2022

Národní centrum Stavebnictví 4.0 se stalo partnerem 30.ročníku soutěžní přehlídky Stavba roku. 

Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

V sektoru stavitelství a architektury je udílení cen za stavbu roku nejvýznamnější akcí. Přihlašovat projekty do jubilejního 30. ročníku je možné do 10.6.2022.