Testbed Štola Josef

Testbed Štola Josef je součástí Národní sítě testbedů, kterou buduje Národní centrum Stavebnictví 4.0 od svého založení v roce 2022. Podzemní laboratoř umožňuje testování robotů. 

Podzemní laboratoř odborníků z ČVUT ve štole Josef na Příbramsku je unikátním místem pro testování robotů. Zde mohou vědci propojit teorii s praxí a zkoušet nejnovější technologie a technické limity. Roboti budou využíváni při manipulaci s nebezpečnými materiály, kontrole konstrukcí nebo vyhledávání lidí.

Jedním z nejdůležitějších témat, a zároveň jednou z největších výzev ve stavebnictví, je kolaborace. Kolaborace mezi stroji navzájem, ale také mezi stroji a lidmi.
Michal Mára zástupce ředitele NCS 4.0

V prostředí štoly může robot například naskenovat skalní masiv a identifikovat různé části prostoru. Na základě shromážděných dat a prostorového vnímání je systém schopen uložit imitace výbušnin do určených drážek. Podle Michala Máry z Národního centra Stavebnictví 4.0 je spolupráce mezi roboty, a mezi roboty a lidmi, klíčovým aspektem, který bude mít velký vliv na stavebnictví.

To se týká například zpracování dřeva, výroby prefabrikátů, a také výroby a montáže plošných i prostorových dílů, což urychlí a výrazně zlevní výrobu domů a konstrukcí.

„Dalším důležitým tématem, a pro stavebnictví je to jedna z největších výzev, je kolaborace. Kolaborace strojů mezi sebou, ale i kolaborace strojů a lidí samotných,“ doplňuje Mára. Zatímco při kooperaci má každý účastník svoji jedinečnou, jasně definovanou a nezastupitelnou roli, při kolaboraci jde v případě digitálních technologií o celkový týmový výsledek. Podívejte se na celou reportáž zde.