Testbedy pro stavebnictví

 Robot za milion i unikátní 5G síť do testbedů. Technologické firmy se chystaných změn ve stavebním průmyslu nebojí 

KUKA a T-Mobile CZ spolupracují na budování infrastruktury klíčové pro transformaci stavebnictví. 5 excelentních pracovišť pro vědu, byznys a vzdělávání kapacit, najde svoje místo v Brně, Praze, Liberci, Plzni a Ostravě.

„Se společností KUKA jsme uzavřeli strategické partnerství v oblasti vývoje, výzkumu a vzdělávání s využitím robotických systémů a dalších prvků automatizace. Cílem této spolupráce není jenom začlenění robotických systému do procesů výroby a výstavby, ale i výchova lidských kapacit, které jsou již v dnešní době nedostatkovým artiklem,“ říká Michal Mára z Národního centra Stavebnictví 4.0.

Prvním hmatatelným výsledkem této spolupráce je poskytnutí školící buňky KUKA ready2_educate pro další vzdělávání vědeckých pracovníků. 

„Průmyslové roboty pronikají do všech oblastí výrobních procesů a dnes se s nimi setkáváme i v oblastech, kde bychom je před několika málo lety nečekali. Stavebnictví je jednou z nich, ale právě v této oblasti došlo k rychlému rozvoji a v tuto chvíli na českém trhu již najdeme několik firem, kde  roboti řeší různé úlohy při 3D tisku betonu, zdění, omítání nebo dalších činností při stavbě, “uvádí sales manager KUKA CZ&SK Radek Velebil.

Obdobný závazek pro rozvoj českého stavebnictví učinila společnost T-Mobile Česká republika, která v rámci spolupráce s Národním centrem Stavebnictví 4.0. poskytne v tomto roce  vybavení pro vybudování unikátní 5G sítě v Testbedu AdMaS, který je excelentním pracovištěm VUT v Brně. I v tomto případě se jedná o prohloubení průmyslové spolupráce s cílem akcelerovat nasazení nových technologií a systémů do stavebnictví, které by v Národní síti Tesbedů měly být vyvíjeny a testovány.

Technologie 5G přináší revoluci ve stavebnictví díky vyšší rychlosti a datové kapacitě a také nižší latenci. Tato technologie má potenciál umožnit rychlejší komunikaci mezi pracovišti, poskytnout bezpečnější a efektivnější způsoby obsluhy zařízení a zefektivnit procesy projektového řízení. 5G může také pomoci snížit náklady tím, že umožňuje vzdálené monitorování a ovládání strojů z centralizovaného místa a  bude mít transformační dopad na provozní efektivitu stavebnictví.

„Jedná se o ideální nástroj pro dálkové ovládání strojů, jako jsou jeřáby nebo buldozery. Stroje vybavené senzory dokážou detekovat problémy, jako je poškození konstrukce, dříve, než se stanou vážnými problémy, což šetří čas i peníze na opravy. 5G navíc umožňuje automatizačním technologiím, jako jsou autonomní roboty, provádět úkoly nezávisle, což snižuje lidskou práci a tím výrazně zvyšuje úroveň produktivity, “ uvádí Jan Hirs, ředitel pro Industry 4.0 v T-Mobile Czech Republic.

Technologie a digitalizace patří do stavebnictví. NCS 4.0 chce postupně vybudovat 6 pracovišť, konkrétně na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Fakultě stavební VUT Brno, Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava, TU Liberec, Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity a Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. 

„Testbedy by měly mít různá zaměření a nekonkurovat si navzájem, právě naopak - měly by intenzivně  spolupracovat. Musíme si uvědomit, že konkurence je hlavně za hranicemi České republiky. Chceme vybudovat excelentní pracoviště, jakými jsou například ETH v Curychu nebo Univerzita ve Stuttgartu," vysvětluje Michal Mára a dodává, že platforma otevírá možnosti spolupráce i s jinými obory, jako je například strojírenství, elektrotechnika nebo informační technologie.