Virtuální realita na FAST VUT!

Šest studentů úspěšně obhajovalo své bakalářské práce v prostředí VR! Pomocí VR brýlí a projektorů prezentovali návrhy rodinných domů, detailně vysvětlovali konstrukční řešení a ukazovali své projekty v reálném čase.

Testbed na Brno University of Technology se zaměřuje na digitální fabrikaci, rozšířenou realitu, robotizaci a ověřování návrhů. Jedním z pilotních projektů do kterých byl zapojen brněnský testbed byla obhajoba státní zkoušky v prostředí virtuální a rozšířené reality na Ústavu pozemního stavitelství FAST VUT Brno.

Studenti prezentovali své návrhy staveb pomocí VR. Prezentace pomocí VR brýlí umožnila detailní prohlídky konstrukčních řešení v reálném čase. Virtuální realita poskytuje možnost rozložit 3D modely na jednotlivé konstrukční prvky a vrstvy, což přináší hlubší porozumění a detailní vizualizaci. Bakalářské práce byli kompletně v BIM a ve VR se konzultovali kompletní IFC formáty včetně možných kolizí sítí.

Pro studenty bylo prostředí virtuální reality nové, ale díky podobnosti s herními technologiemi se rychle adaptovali. Tato zkušenost přináší nový rozměr interakce a porozumění stavebnictví.

Čtěte víc o obhajobách ve VR na stránkách Brno University of Technology v článku: https://lnkd.in/eSM5Kvwp

(c) foto Ústav pozemního stavitelství FAST VUT / David Bečkovský