Vzrušující budoucnost stavebnictví na výstavišti v Brně

Festival architektury 2023 představil 64 vystavovatelů a nabídl 49 odborných přednášek. Během 3 dnů se ve výstavní hale prošlo celkem 15 500 návštěvníků.

Národní centrum Stavebnictví 4.0 je novým partnerem Festivalu architektury. Centrum na festivalu představilo síť testbedů pro stavebnictví, v rámci odborného programu věnovaného moderním technologiím ve stavebnictví.

Digitalizace a robotika vstupují do sektoru staveb, kde zefektivňují jednotlivé fáze od návrhové, až po realizační a správcovskou. Moderní technologie významně přispívají také ke snižování negativních vlivů staveb na životní prostředí. Mohou se stát i rozhodujícím klíčem ke snížení produkce CO2 produkovaného ve stavebnictví.

Příkladem těchto technologií je 3D tisk betonu, který velmi výrazně snižuje spotřebu použitého materiálu ve srovnání s konvenční metodou monolitické konstrukce z lité směsi. 3D tisk zastupovali na festivalu partneři NCS 4.0 - ICE Coral a So Concrete. V odborném programu vystoupili i zástupci G4D, kteří mluvili o přínosech laserového skenování a BIM pro stavebnictví 4.0. Velký úspěch měla ukázka virtuální výuky společnosti HELUZ a odborné konzultace ČKAIT.

(c) Krystína Carrera