Založení centra


Slavnostní založení Národního centra Stavebnictví 4.0


Autor: NCS 4.0

V rámci slavnostního založení Národního centra Stavebnictví 4.0 byly za účasti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR podepsány smlouvy o přistoupení s 18 partnery z řad státní, akademické, neziskové a průmyslové sféry. Mezi nimi jsou Fakulta stavební VUT, Fakulta stavební VŠB-TUO, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ředitelství silnic a dálnic, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Leube Beton s.r.o., SUDOP Group a.s., ICE Industrial Services a.s., EIMAC, Metrostav a.s., Strabag a.s., AgentFly Technologies s.r.o., Hochtief CZ a.s., Baumit, spol. s r.o., VCES a.s., Techniserv, spol. s r.o.