Digitalizace a práce s daty jako efektivní nástroje pro řízení výroby

Termín konání: 18. listopadu 2021

Současná doba je pro firmy automobilového průmyslu výzvou. Nikdy nebyly na vedení kladeny takové nároky z hlediska flexibility, schopnosti adaptace na změny, orientace v nových podmínkách. Je třeba vyhodnotit stále větší rostoucí množství faktorů pro správné rozhodnutí. Digitalizace a virtualizace výroby v tomto může nesmírně pomoci.

Není třeba objemných investic do nových technologií, na ně ostatně firmy v současné době v naprosté většině případů nemají dostatek finančních prostředků. Řešením je pro firmu cenově dostupné digitální řešení, které jí umožní posunout se v oblasti, která je pro ni klíčová. 

Přijďte si poslechnout inspirativní příklady z praxe "jak na to", a diskutovat s našimi odborníky o možnostech pro Vaši firmu.


Moderátor: Alena Burešová, NCP4.0

Formát: prezenční, CIIRC ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3 | 160 00  Praha 6

Datum: 18. listopadu od 10 hodin


Registrovat se

Program akce


9.30 - 10:00

Registrace


10:00 

Zahájení akce                                          


10:00 - 10:05

Úvodní slovo

Alena Burešová, NCP4.0 a Pavel Ešner, AutoSAP


10:05 - 10:20 

Reálné ohodnocení digitální zralosti firmy v kontextu jejích celkového fungování jako základ pro stanovení správných směrů dalšího rozvoje

Lubomír Kristek, nezávislý expert NCP 4.0                      


10:20 - 10:40

Co vše umožňuje správné využití dat - “Operation excellence on steroids - Data-enabled management and manufacturing”

Jan Hejtmánek, ředitel, Strategy, Analitycs and M&A, Deloitte Advisory, s.r.o.


10:40 - 11:00

Zkušenosti z digitálních implementací řešení – maximalizce přínosu pro firmy za současné minimalizace nákladů na zavádění a správu řešení

Petr Gaman, nezávislý expert NCP 4.0   


11:00 - 11:20

ČERSTVÁ KÁVA S NĚČÍM DOBRÝM


11:20 - 11:40

To nejužitečnější z výzkumu CIIRC - praktické příklady vedoucí z vyšší flexibilitě a řiditelnosti firmy

Petr Kadera, Head of Intelligent Systems for Industry and Distribution Networks Group, CIIRC ČVUT


11:40 - 11:55

Využití dat pro rozhodování v krizi - příklad smyslupné virtualizace výroby 

Pavel Juříček, majitel Brano Group, a.s.


11:55 - 12:10

Od změn technologického uspořádání výrob, vytvoření center excelence, až po digitalizaci a zavádění P4.0 v MOTOR JIKOV 

Tomáš Prášil, člen představenstva za oblast výroby, techniky a nákupu a ředitel pro projektové řízení, Motor Jikov Group, a.s.


12:10 - 12:25

Požadavky zákazníků na stroje a zařízení z pohledu digitalizace

Jaroslav Franc, projektový manažer, LUX spol. s r. o.


12:25 - 12:40

Případová studie - MES systém pro řízení a evidenci pracovních výkonů, management kompetencí ve výrobě a systém zodpovědnosti za zakázku

Jan Skála, CEO, RaceX S.r.o.


12:40 - 13:00

Sběr dat z výrobních strojů a technologií, vyhodnocování a prezentace

Jan Fibír

Ukázka použití několika modulů úrovně MES, které slouží k analýze výrobního procesu a možnosti jeho následné optimalizace, jak z pohledu snižování výrobních nákladů, z pohledu časové optimalizace a v neposlední řadě pro získávání dat pro preventivní údržbu. 


13:00 - 14.00

Networkingový oběd a prohlídka Tesbedu pro Průmysl 4.0 RICAIP CIIRC ČVUT


Registrační formulář

Organizátor si vyhrazuje změnu programu. Akce je určená zájemcům z oblasti průmyslové výroby a z důvodu omezené kapacity si organizátor vyhrazuje právo odmítnout vícečetné registrace z jedné společnosti nebo ze společností mimo tuto oblast.

COVID-19 - Účast na akci je možná při dodržení aktuálních opatření.  

Akci pořádá Národní centrum Průmyslu 4.0 ve spolupráci s národním partnerem NCP4.0 AutoSAP s partnerem NCP4.0 Deloitte

Partneři akce

Místo konání