Inspirovat
a tvořit

Český průmysl má silnou tradici a digitální budoucnost. Pomáháme průmyslu realizovat jeho přidanou hodnotu směrem ke konkurenceschopnosti.

NCP 4.0

Jsme technologicky neutrální a otevřená akademicko-průmyslová platforma, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné  a oborové organizace se státem a médii a pomáháme vytvářet optimální prostředí pro  udržitelnou budoucnost.

Vize

Transformace na společnost 4.0 klade nové nároky na vzdělávání, organizaci práce i zavádění technologií/nových obchodních modelů. Národní centrum Průmyslu 4.0 tyto oblasti spojuje a vytváří optimální prostředí pro spolupráci a rozvoj směrem ke společnosti budoucnosti.

Mise

Propojujeme průmysl a univerzity a napomáháme jejich spolupráci, výměně a transferu znalostí. Šíříme osvětu o Průmyslu 4.0 a zavádění jeho technologií do praxe. Vytváříme prostředí pro zapojování české výzkumné a průmyslové sféry do budované evropské infrastruktury pro pokročilou průmyslovou výrobu. Svou činností podporujeme prosperitu a konkurenceschopnost firem v České republice, zejména malých a středních podniků.

Představenstvo

Představenstvo je vrcholný orgán Národního centra Průmyslu 4.0.
Do Představenstva byli dle Stanov jmenováni a zvoleni dne 9. 9. 2019 tito partneři
a jejich zástupci: 


Členové představenstva:

Petr Konvalinka
TAČR
předseda představenstva
 Pavel Václavek
Vysoké učení technické v Brně
Petr Šimoník
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
místopředseda představenstva
Vladimír Mařík
České vysoké učení technické v Praze
Eduard Palíšek
SIEMENS Česká republika
Jana Polášek Filová 
ŠKODA AUTO a.s.
Jaroslav Řasa
ABRA Software a.s
Jiří Holoubek
Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Výkonný výbor NCP 4.0

Výkonný výbor vykonává především úkoly mu svěřené Představenstvem a realizuje agendy v rámci pracovních skupin. 
Členy Výkonného výboru jsou tito partneři, kteří byli jmenováni a zvoleni dle platných Stanov:


ČVUT
VUT
VŠB-TUO
ŠKODA AUTO
SIEMENS

 DEL a.s.
ABRA Software a.s
Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Česká spořitelna

JIC
KUKA
SIC
ZČU

Hospodářská komora ČR
VDT Technology
T-Mobile

Deloitte