Národní průmyslový summit 2022

Termín konání: 10. června 2022

Národní centrum Průmyslu 4.0 Vás zve na klíčové setkání vrcholných představitelů vlády, průmyslu a akademie

Čas: 10:00 - 17:00
Místo: Betlémská kaple, Betlémské náměstí, Praha 1

Registrujte se 

Hosté

PANEL 1 – Energetická nezávislost a udržitelnost českého průmyslu

 • Petr Fiala, premiér ČR

 • Zbyněk Stanjura, ministr financí ČR

 • Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR

 • Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR 

 • Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků

 • Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

 • Martin Jahn, prezident Svazu automobilového průmyslu ČR

 • Eduard Palíšek, člen představenstva NCP 4.0, člen představenstva SPČR a člen RVVI

 • Václav Snášel, rektor, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 • Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace

PANEL 2 – Pomoc technologií a vliv Průmyslu 4.0 na energetickou optimalizaci a udržitelnost

 • René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR pro energetiku

 • Luboš Lukasík, ředitel segmentu korporátních zákazníků a státní správy, T‐Mobile Czech Republic a.s.

 • Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR a vedoucí Národního centra Stavebnictví 4.0

 • Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 • Tomáš Huener, ředitel, Smart Infrastructure Siemenes 

 • Milan Kulhánek, partner, Deloitte Czech Republic

 • Vladimír Mařík, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT

 • Stanislav Mišák, Národní centrum pro energetiku, VŠB‐TUO 

 • Pavel Juříček, majitel, Brano Group, a.s.

 • Jan Světlík, majitel, Vítkovice a.s.

Program

09:00 – 10:00        Registrace účastníků a občerstvení

10:00 – 10:05        Prezentace výsledků nejnovější publikace Analýza českého průmyslu 2/2022

10:05 – 12:00       Druhá transformace a udržitelnost českého průmyslu

• Podpora vlády ČR k druhé transformaci českého průmyslu

• Pomoc inovací a technologií Průmyslu 4.0 v době války a krize

• Růst cen energií – dopady pro český průmysl a digitalizaci

• Politika vlády na podporu energetické nezávislosti a udržitelnosti českého průmyslu

• Jaká jsou řešení pro potenciální výpadky energií, problémy s jejími dodávkami či extrémně rostoucími cenami?

• Podpora výzkumu a technologií Průmyslu 4.0 vedoucích k energetické soběstačnosti

• Energetická infrastruktura - založená na principech Průmyslu 4.0?

12.00 - 13.00    Přátelský lehký oběd na posílení a nabrání sil pro druhý diskusní blok

13.00 - 15.00     Pomoc technologií a vliv Průmyslu 4.0 na energetickou optimalizaci a udržitelnost

• Vliv růstu cen energií na zavádění Průmyslu 4.0 a možnosti Průmyslu 4.0 snížit spotřebu energií

• Technologické nástroje pro monitoring spotřeby energie a její optimalizaci

• Decentralizace energetiky - spotřeba energie v místě výroby

• Optimalizace energetické spotřeby v průmyslovém stavebnictví, dopravě a logistice

15.00 - 17.00  Neformální diskuse, společenský raut

Registrační formulář

Partneři Národního průmyslového summitu

Jak to vypadalo na Summitu 2020?