MINDSET 4.0

Laserové skenování | G4D 

Stavebnictví již desítky let trápí rostoucí náklady, stagnující produktivita a nezanedbatelná míra plýtvání. K tomu se přidává rekordní poptávka po budovách s rostoucí složitostí a rovněž zvýšenými nároky zákazníků včetně požadavků na udržitelnost. Stavebnictví 4.0 musí najít nové způsoby, jak se s těmito požadavky vypořádat. Nemluvím však o tom, že vyjmeme jednu věc a tu zefektivníme nebo ozeleníme, ale o tom, že na stavebnictví je potřeba koukat komplexně zcela jinak od samého začátku, tj. od územního plánu až po samotný konec, tj. znovupoužití stavebního materiálu na něco dalšího. Bez napojení všech procesů do sebe tak, aby na sebe navazovaly a dávaly ekonomicky smysl se nikam nepohneme.

Radoslav Sovják, ředitel NCS 4.0

CIIRC PRAHA
CIIRC PRAHA

Partnerství

Buďte součástí nových inovací a transformace stávajících procesů 

Věříme, že každá společnost, spolek či výzkumná organizace má velký potenciál a zanechává v naší společnosti jedinečnou stopu své činnosti. Rádi bychom spojili síly jednotlivých partnerů a pomohli zrodit a tříbit strategii inovací v celospolečenském kontextu. V současné chvíli, kdy zvažujete svoje připojení se k Národnímu centru STAVEBNICTVÍ 4.0 je vhodné zvážit přínosy, které vám aktivní činnost v centru může přinést.