Partner pro transformaci stavebnictví, která je nevyhnutelnou součástí transformace celé společnosti.

Stavebnictví již desítky let trápí rostoucí náklady, stagnující produktivita a nezanedbatelná míra plýtvání. K tomu se přidává rekordní poptávka po budovách s rostoucí složitostí a rovněž zvýšenými nároky zákazníků včetně požadavků na udržitelnost. Stavebnictví 4.0 musí najít nové způsoby, jak se s těmito požadavky vypořádat. Nemluvím však o tom, že vyjmeme jednu věc a tu zefektivníme nebo ozeleníme, ale o tom, že na stavebnictví je potřeba se dívat komplexně zcela jinak od samého začátku, tj. od územního plánu až po samotný konec, tj. znovupoužití stavebního materiálu na něco dalšího. Bez napojení všech procesů do sebe tak, aby na sebe navazovaly a dávaly ekonomicky smysl se nikam nepohneme.
Radoslav Sovják ředitel NCS 4.0

Rozhovor Radoslava Sovjáka pro Bulletin Průmyslu 4.0

HLAVNÍ PARTNEŘI


PARTNEŘI


ČLENOVÉ

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Mindset 4.0 | newsletter české stavební scény 

Krásné stavební ráno

Váš Speakers' Corner v Českém Institutu Informatiky, Robotiky a Kybernetiky. Stavíme na digitalizaci, automatizaci, robotizaci a udržitelnosti. 

Robotizace podle UK

Robotizace podle UK

Laserové skenování

Laserové skenování

Automatizace není hudba budoucnosti

Automatizace není hudba budoucnosti

Národní síť testbedů

Národní síť testbedů

5 výzev ředitele Sovjáka

5 výzev ředitele Sovjáka

Finské stavebnictví a možnosti spolupráce

Finské stavebnictví a možnosti spolupráce

Stavba roku 2022

Stavba roku 2022

Aspekty materiálů a recyklace

Aspekty materiálů a recyklace

Založení centra

Založení centra

Pozvánka

Pozvánka